Pomocnik Szaradzisty

wersja 1.0
sierpień 2004
jack1024

http://www.jack1024.glt.pl/crw_ps.html


Spis :

Wstęp
Słowniki
Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie zaawansowane
Przykłady
Rejestr
I na koniec...Wstęp


Pomocnik Szaradzisty jest programem wyszukującym wyrazy, anagramy i palindromy pasujące do podanego wzorca.

Dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania można stosunkowo łatwo i szybko odnaleźć szukane słowo.

Program może być szczególnie przydatny przy rozwiązywaniu i układaniu różnego rodzaju krzyżówek, anagramów czy innych zadań szaradziarskich.

Pomocnik Szaradzisty został utworzony w środowisku Borland Delphi 7 Personal i można z niego korzystać nieodpłatnie w celach niekomercyjnych.

UWAGA!
Program nie zmienia żadnych ustawień systemowych, nie wykonuje żadnych czynności niebezpiecznych dla systemu, nie wysyła żadnych informacji przez Internet ani nie wykonuje żadnych innych podejrzanych operacji.
Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez ten program.
Używasz go na własne ryzyko !Słowniki


Wyszukiwanie polega na porównaniu każdego słowa ze słownika z wzorcem podanym przez użytkownika. Jeśli jakieś słowo pasuje do podanego wzorca i spełnia dodatkowe warunki ogra­niczające (panel Opcje), wówczas jest ono dodawane do tabeli z wynikami.

Słowniki powinny być zwykłymi plikami tekstowymi (TXT). W jednej linii pliku powinno być wpisane jedno słowo. Puste linie są ignorowane.

Słownik jest wczytywany automatycznie przy starcie programu. Przy czym ładowany jest ostatnio używany słownik. Jeśli podczas ostatniej sesji programu używałeś słownika MÓJ_SŁOWNIK.TXT, to przy kolejnym uruchomieniu programu zostanie wczytany właśnie ten plik.

Jeśli w trakcie działania programu chcesz zmienić słownik, kliknij menu Plik->Wczytaj słownik..., wybierz żądany plik i wciśnij przycisk Otwórz.

Nazwa pliku z aktualnie wczytanym słownikiem pokazywana jest na pasku tytułowym, obok nazwy programu. Na pasku statusu (na dole) pokazywana jest liczba wszystkich wczytanych wyrazów i suma liter wszystkich wczytanych wyrazów.

Przy wczytywaniu słownika ignorowane są wyrazy 1-literowe oraz wyrazy, których liczba liter jest większa od 30.
Przy pierwszym uruchomieniu Pomocnika Szaradzisty tworzony jest plik PS_WYRAZY.txt. Jest to plik ze słownikiem, zawierający ok. 120 000 wyrazów.

UWAGA!
Plik MAIN.DAT (dołączany do programu) jest to skompresowany plik PS_WYRAZY.txt. Nie usuwaj go!
Jeśli dokonałeś zmian w pliku PS_WYRAZY.txt i chciałbyś przywrócić jego oryginalną postać, usuń plik PS_WYRAZY.txt i zrestartuj program. Przy kolejnym uruchomieniu, z pliku MAIN.DAT, zostanie odtworzony oryginalny PS_WYRAZY.txt.

Jeśli posiadasz własny słownik, np. tematyczny, i chciałbyś się nim podzielić z innymi użytkow­nikami programu, prześlij go na adres jack1024@poczta.onet.pl. Umieszczę go na stronie programu http://www.jack1024.glt.pl/crw_ps.html, aby wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać.


Okno SłownikAby wyświetlić to okno, kliknij menu Słownik->Pokaż słownik... lub naciśnij klawisz F3.

Większą część tego okna zajmuje kontrolka edycyjna z listą wyrazów pobranych z pliku słownika. Umożliwia ona dokonywanie prostych zmian w bieżącym słowniku (poprawianie, dodawanie, usuwanie wyrazów). Aby zmiany zostały uwzględnione przez program w trakcie wyszukiwania, kliknij przycisk Zapisz.PrzyciskiNowy słownik...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy podać nazwę pliku dla nowego słownika. Po wpisaniu nazwy i kliknięciu przycisku Zapisz, tworzony jest pusty plik tekstowy (słownik) o wcześniej podanej nazwie.

Wczytaj słownik...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy wybrać żądany plik ze słownikiem. Po kliknięciu przycisku Otwórz, wczytany zostanie wybrany plik.

Sortuj i usuń duplikaty
Sortuje alfabetycznie wszystkie wyrazy wpisane w kontrolce edycyjnej i usuwa duplikaty.

Zapisz
Zapisuje wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika.

Dodaj do bieżącego słownika wyrazy z pliku...
Wyświetla okienko dialogowe, w którym należy wybrać nazwę pliku tekstowego. Po kliknięciu przycisku Otwórz, program wyszukuje wyrazy w wybranym pliku i dodaje do bieżącego słownika. Wyrazy już istniejące w bieżącym słowniku nie są dodawane. Po zakończeniu operacji, następuje automatyczne sortowanie wyrazów i zapisanie słownika.

Pokaż statystyki
Wyświetla okno Statystyki słownika, w którym są przedstawione szczegółowe statystyki bieżącego słownika.Wyszukiwanie proste


Jeśli znasz ilość liter poszukiwanego słowa:

  1. Zaznacz opcję Szukaj wyrazów i ustaw żądaną liczbę liter.
  2. We wzorcu wpisz znane litery w odpowiednich pozycjach. Jeżeli nie znasz którejś litery, pozostaw pole puste.
  3. Jeśli szukasz wyrazów pasujących do podanego wzorca, zaznacz opcję Wyrazy. Jeśli szukasz anagramów, które można utworzyć z podanych liter, zaznacz opcję Anagramy. Przy wyszukiwaniu anagramów pozycje i kolejność podanych we wzorcu liter nie mają znaczenia. Jeśli chcesz wyszukać palindromy pasujące do podanego wzorca, zaznacz opcję Palin­dromy.
  4. Jeśli chcesz, aby przy wyszukiwaniu brane były pod uwagę wielkości znaków, zaznacz opcję Uwzględniaj wielkość znaków (pod przyciskiem Szukaj).
  5. Wciśnij przycisk Szukaj lub klawisz F5.
    W tabeli z wynikami zostaną wyświetlone wszystkie wyrazy i/lub anagramy i/lub palindromy pasujące do podanego wzorca.Jeżeli nie znasz dokładnie liczby liter poszukiwanego wyrazu, zaznacz opcję Szukaj wyrazów o liczbie liter i w polu min ustaw minimalną długość szukanego słowa, a w polu max – maksymalną.
Dalej postępuj podobnie jak w punktach 2 – 5 powyżej.Wyszukiwanie zaawansowane


Po prawej stronie okna głównego programu znajduje się panel z opcjami umożliwiającymi zawężenie wyników wyszukiwania.

Sekcja Wyświetlaj

Jeśli zaznaczysz Wyrazy, do tabeli wynikowej zostaną dodane wszystkie wyrazy pasujące do podanego wzorca.

Jeśli zaznaczysz Anagramy, w tabeli wynikowej zostaną wyświetlone wyrazy, które można utworzyć z podanych we wzorcu liter. W tym przypadku kolejność i pozycje liter we wzorcu nie mają znaczenia.

Jeśli zaznaczysz Palindromy, w tabeli z wynikami zostaną wyświetlone wszystkie palindromy pasujące do podanego wzorca.
Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich palindromów występujących w bieżącym słowniku, kliknij menu Palindromy->Pokaż wszystkie palindromy... .

Sekcja Nie wyświetlaj wyrazów

We wszystkich okienkach tekstowych można wpisywać pojedyncze litery, łańcuchy znaków lub rozdzieloną przecinkami listę znaków/łańcuchów. Opcja Uwzględniaj wielkość znaków odnosi się do wszystkich trzech pól tekstowych i decyduje o tym, czy wielkości znaków będą brane pod uwagę przy wykluczaniu wyrazów.

Jeśli zaznaczysz opcję kończących się, wówczas w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy kończące się którymkolwiek ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: ący, enie, nie będą wyświetlane wyrazy kończące się łańcuchem ący i wszystkie wyrazy kończące się łańcuchem enie.

Jeśli zaznaczysz opcję rozpoczynających się, w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy rozpoczynające się którymkolwiek ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: a, br, nie będą wyświetlane wyrazy rozpoczynające się znakiem a oraz wyrazy rozpoczynające się łańcuchem br.

Jeśli zaznaczysz opcję zawierających, wówczas w tabeli z wynikami nie będą wyświetlane wyrazy zawierające znaki/łańcuchy wpisane w polu tekstowym poniżej.
Jeżeli zaznaczysz LUB, z wyników będą wykluczane wyrazy zawierające którykolwiek z wpisanych znaków/łańcuchów. Jeżeli zaznaczysz ORAZ, wykluczane będą wyrazy zawierające wszystkie z wpisanych znaków/łańcuchów.
Np. jeśli wpiszesz: p, mn i zaznaczysz LUB, w tabeli wyników nie będą wyświetlane wyrazy zawierające literę p i wyrazy zawierające łańcuch mn. Jeśli zaznaczysz ORAZ, nie będą wyświetlane wyrazy zawierające jednocześnie literę p i łańcuch mn.

Sekcja Wyświetlaj tylko wyrazy

We wszystkich okienkach tekstowych można wpisywać pojedyncze litery, łańcuchy znaków lub rozdzieloną przecinkami listę znaków/łańcuchów. Opcja Uwzględniaj wielkość znaków odnosi się do wszystkich trzech pól tekstowych i decyduje o tym, czy wielkości znaków będą brane pod uwagę.

Jeśli zaznaczysz opcję kończące się, wówczas w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy kończące się jednym ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: ak, ek, wyświetlone zostaną tylko wyrazy kończące się łańcuchem ak i wszystkie wyrazy kończące się łańcuchem ek.

Jeśli zaznaczysz opcję rozpoczynające się, w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy rozpoczynające się jednym ze znaków/łańcuchów wpisanych w polu tekstowym poniżej. Np. jeżeli wpiszesz: j, ka, wyświetlone zostaną tylko wyrazy rozpoczynające się znakiem j i wyrazy rozpoczynające się łańcuchem ka.

Jeśli zaznaczysz opcję zawierające, wówczas w tabeli z wynikami będą wyświetlane tylko wyrazy zawierające znaki/łańcuchy wpisane w polu tekstowym poniżej.
Jeżeli zaznaczysz LUB, zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające jeden z wpisanych znaków/łańcuchów. Jeżeli zaznaczysz ORAZ, zostaną wyświetlone tylko te wyrazy, które zawierają wszystkie z wpisanych znaków/łańcuchów.
Np. jeśli wpiszesz: ir, z i zaznaczysz LUB, w tabeli wyników zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające łańcuch ir i wyrazy zawierające literę z. Jeśli zaznaczysz ORAZ, zostaną wyświetlone tylko wyrazy zawierające jednocześnie łańcuch ir i literę z.

Przykłady


Przykład 1.

Znaleźć nazwisko francuskiego matematyka, fizyka i filozofa.
Wiemy, że pierwsza litera to P, czwarta – c, a szósta – l. Szukany wyraz ma 6 liter.

Przykład 2.

Szukamy wyrazu rozpoczynającego się łańcuchem znaków ja i kończącego się literą s.
Liczba liter szukanego wyrazu nie jest znana, ale wiadomo, że musi to być słowo sześcio-, siedmio- lub ośmioliterowe.

Przykład 3.

Hasło z krzyżówki: Np. 303 "Kościuszkowski".
Wiemy, że szukany wyraz składa się z 8 liter, pierwsza litera to d, a ostatnia - n.
Ponadto wiadomo, że szukany wyraz nie może zawierać liter: k, b i c, natomiast zawiera literę j oraz literę w.

Przykład 4.

Wyświetlić listę wszystkich sześcio- i siedmioliterowych palindromów.

Przykład 5.

Wyświetlić listę wszystkich wyrazów 9-cio literowych.

Przykład 6.

Znaleźć wyrazy, które można utworzyć z liter francuskiego imienia Alain.Rejestr


Pomocnik Szaradzisty, jak większość programów napisanych dla systemu Windows, zapisuje pewne ustawienia (takie jak położenie i rozmiar okna głównego, ostatnie wyszukiwane słowo, ostatnio użyty słownik...) w Rejestrze systemowym. Wszystkie ustawienia zapisywane są w kluczu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\jack1024\CRW_PS

Jeśli nie będziesz już więcej korzystał z programu, powinieneś usunąć powyższy klucz.
Aby to zrobić, uruchom program i kliknij menu Plik->Usuń wszystkie wpisy z Rejestru i zakończ.I na koniec...


Jak większość programów komputerowych, również Pomocnik Szaradzisty zapewne zawiera jakieś drobne błędy, niedociągnięcia.
Chociaż starałem się pisać "bez błędów" i testowałem program wielokrotnie, mogłem coś przeoczyć. Kod źródłowy programu to ponad 4300 linii tekstu!

Jeśli dostrzeżesz jakieś błędy lub masz jakieś sugestie dotyczące programu (również krytyczne), napisz do mnie: jack1024@poczta.onet.pl.I już zupełnie na koniec:

Najwięcej satysfakcji z rozwiązania krzyżówki mamy wtedy, gdy rozwiążemy ją samodzielnie.
Dlatego nie zachęcam do zbyt częstego używania programu !
Miłej zabawy z Pomocnikiem życzy

autor