START programy programowanie download linki o mnie... kontakt Księga Gości


WinInfo 1.0.3


Nazwa WinInfo
Wersja 1.0.3
Język english
Format RAR
Licencja freeware
Rozmiar 232 KB
POBIERZProgram wyświetla szczegółowe informacje o oknach uruchomionych w systemie Windows.

Cechy programu:

  • Enumeracja wszystkich okien nadrzędnych (top windows);
  • Enumeracja wszystkich okien potomnych (child windows) utworzonych przez dane okno;
  • Wyświetlanie listy uruchomionych procesów;
  • Wyświetlanie listy wątków utworzonych przez dany proces;
  • Enumeracja okien utworzonych przez dany proces lub wątek;
  • Wysyłanie komunikatów systemowych do okien;
  • Wyświetlanie szczegółowych informacji o danym oknie (uchwyt, klasa, tekst, położenie, rozmiar...);
  • Możliwość włączenia/wyłączenia, ukrycia/pokazania, zmiany położenia i rozmiaru, ustawienia tekstu danego okna;
  • Możliwość zapisania wyświetlanych informacji w postaci dokumentu HTML lub pliku tekstowego;
  • Odkrywanie "zagwiazdkowanych" haseł;


Screenshots :

Main Window
TopWindows
Child Windows
Details
Processes
Threads
Process/Thread Windows
Send/Post Message
Options

Number Systems


WinInfo Main Window
Top Windows
Child Windows
Details
Processes
Threads
Process/Thread Windows
Send/Post Message
Options

Number Systems

Decimal Hexadecimal
Binary
Jacek Pazera